Všeobecné podmíny registrace na www.vranovsko.cz(VSP)Kontakt na provozovatele severu

TreTri
Družstevní 2
671 72 Miroslav
Česká Republika
info@vranovsko.cz
http://www.vranovsko.cz/

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro server www.vranovsko.cz. Upravují podmínky a vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem a jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Zákazník potvrzením objednávky o inzerci služby vyslovuje souhlas, v souladu s ustanovením §5 ods.2 zák.č.101/2000, aby provozovatel (www.vranovsko.cz) zpracovával poskytnuté údaje na dobu vyplývající ze lhůty trvání provozovetelem viz. 1.

1. Provozovatel po zaplacení příslušné částky na kalendářní rok (vždy od 1. ledna kalendářního roku) se zavazuje ke zpracování zadaných údajů, které vyplňuje zákazník stránky vranovsko.cz, v příslušném formátu provozovateli (dotazník se základními i doplňujícími informacemi a foto dokumentace). Poskytnuté údaje jsou tak platné po dobu trvání smlouvy (od 1.1. do 31.12. daného roku). Pokud nastane změna uvedených údajů (včetně poskytnuté foto dokumentace), je povinen zákazník na tuto skutečnost upozornit provozovatele. Provozovatel tak nenese odpovědnost za případné chyby, které vznikly v průběhu trvání smlouvy.

2. Vznik objednávky je dán okamžikem přepsání peněz na účet serveru vranovsko.cz a je vydána faktura, kde jsou uvedeny všechny platné údaje a náležitosti o obou stranách (obchodní jméno zadavatele, sídlo zadavatele, IČO a DIČ, číslo bankovního spojení, termín realizace inzerce).

3. Smluvená částka odpovídá předem stanovenému ceníku, kde jsou uvedeny i platební podmínky. (odkaz na ceník - služby plus atd, umístění, pozice...)

4. Zákazník se zavazuje k dodržování právních i mravních předpisů ve věci propagace objektu, prezentace i komunikace s provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit objekt, poskytnuté informace, poskytnuté fotografie, které neodpovídají právním a mravním předpisům.

5. Provozovatel,  vyplněním dotazníku, zasláním informací a fotografií si vyhrazuje právo tyto údaje použít k propagaci objektu. Poskytnuté informace jsou zpracovány zpravidla do 7 dní od přijetí. V případě velkého obsahu objednávek si provozovatel vyhrazuje individiální komunikaci se zákazníkem ohledně zpracování údajů. Veškeré údaje jsou po zpracování zasílány zákaznníkovi ke kontrole.

6. Zaplacením příslušné částky na daný kalendářní rok se nezavazujete k dalším smlouvám budoucím. Nevynucuje se tak uzavření prodloužení smlouvy do dalších období. Inzerát je aktivní po připsání částky na účet vranovsko.cz, nevzniká tak žádný závazek ani pohledávka.

7. Využíváním propagace na portálu vranovsko.cz po zaplacení příslušné částky již další náklady nevznikají. Vzniklé objednávky přes portál vranovsko.cz probíhají bez nároku provize.

8. Komunikace se zákazníky hledající ubytování přes vranovsko.cz probíhá přímo zákazník - objednatel přes registrační formulář. Vyplnění formuláře “nezávazná rezervace” je usnadnění přímé komunikace. Vranovsko.cz se na této komunikaci nezúčastňuje.

9. Zákazník, který zaplatil předem stanovenou částku na kalendářní rok, tak stvrzuje tímto činem svůj souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami.

10. Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním právem České republiky v platných zněních k aktuálnímu období. Vranovsko.cz si vyhrazuje změnu všeobecných smluvních podmínek i změnu ceníku. O změnách je provozovatel informovat před vznikem plnění platnosti.


 
Smluvní podmínky jsou závazně platné od 1.1.2018

Nezávazná rezervace
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
Adresa
Datum příjezdu *Datum odjezdu *
Počet dospělýchPočet dětí
* takto označené položky je nutné vyplnit

Všobecné smluvní podmínky
Kontakt na provozovatele severu

TreTri
Družstevní 2
671 72 Miroslav
Česká Republika
info@vranovsko.cz
http://www.vranovsko.cz/

Všeobecné smluvní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro server www.vranovsko.cz. Upravují podmínky a vztahy mezi provozovatelem a zákazníkem a jsou pro všechny zúčastněné strany závazné.

Zákazník potvrzením objednávky o inzerci služby vyslovuje souhlas, v souladu s ustanovením §5 ods.2 zák.č.101/2000, aby provozovatel (www.vranovsko.cz) zpracovával poskytnuté údaje na dobu vyplývající ze lhůty trvání provozovetelem viz. 1.

Provozovatel po zaplacení příslušné částky na kalendářní rok (vždy od 1. ledna kalendářního roku) se zavazuje ke zpracování zadaných údajů, které vyplňuje zákazník stránky vranovsko.cz, v příslušném formátu provozovateli (dotazník se základními i doplňujícími informacemi a foto dokumentace). Poskytnuté údaje jsou tak platné po dobu trvání smlouvy (od 1.1. do 31.12. daného roku). Pokud nastane změna uvedených údajů (včetně poskytnuté foto dokumentace), je povinen zákazník na tuto skutečnost upozornit provozovatele. Provozovatel tak nenese odpovědnost za případné chyby, které vznikly v průběhu trvání smlouvy.

Zákazník se zavazuje k dodržování právních i mravních předpisů ve věci propagace objektu, prezentace i komunikace s provozovatelem.

Provozovatel,  vyplněním dotazníku, zasláním informací a fotografií si vyhrazuje právo tyto údaje použít k propagaci objektu.

Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit objekt/poskytnuté informace/poskytnuté fotografie, které se vylučují v bodě 2.

Zaplacením příslušné částky na daný kalendářní rok se nezavazujete k dalším smlouvám budoucím. Nevynucuje se tak uzavření prodloužení smlouvy do dalších období.

Využíváním propagace na portálu vranovsko.cz po zaplacení příslušné částky již další náklady nevznikají. Vzniklé objednávky přes portál vranovsko.cz probíhají bez nároku provize.

Komunikace se zákazníky hledající ubytování přes vranovsko.cz probíhá přímo zákazník - objednatel přes registrační formulář. Vyplnění formuláře “nezávazná rezervace” je usnadnění přímé komunikace. Vranovsko.cz se na této komunikaci nezúčastňuje.

Zákazník, který zaplatil předem stanovenou částku na kalendářní rok, tak stvrzuje tímto činem svůj souhlas s výše uvedenými smluvními podmínkami.

Smluvní vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním právem České republiky v platných zněních k aktuálnímu období.


Smluvní podmínky jsou závazně platné od 1.1.2018

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.