Lukov(MV12)

669 02 Lukov, Telefon: 515 236 506, obeclukov@tiscali.cz


LukovLukovLukovLukovLukovLukovLukovLukov

První písemná zpráva o obci je v zakládací listině Louckého kláštera, kde je zmíněna i osada Prilucea (pravděpodobně Lukov), pochází z roku 1190. Místní jméno může být také odvozeno od osobního jména Luk.

Ves přecházela děděním a prodejem do rukou různých rodů. Když Lukov získal r. 1548 Wolf Krajíř z Krajku - nejvyšší pražský půrkrabí, byl ještě vsí. Při prodeji dvora, fary a pivovaru Petrovi Čertorejskému z Čertorej r 1558, je již Lukov nazýván městečkem. V této době patří k významnějším sídlům, má právo várečné, tržní a soudní.

Na prastaré pečeti přitištěné r. 1749 k rektifikačním aktům jsou v pečetním poli tři kulaté věže, po obvodu je napsán nápis Miesteczko Lukowa. Mezi pamětihodnosti patří pranýř z r. 1609, kostel sv. Jiljí z r. 1749, socha sv. Floriána - před r. 1749 a poklona (před r. 1850).

Ještě v 16. století byl Lukov převážně český, národnostní změny nastaly po třicetileté válce, kdy se na opuštěných českých usedlostech usazovali němečtí obyvatelé. V roce 1945, po vysídlení německého obyvatelstva se v červnu začali stěhovat první čeští osídlenci.

Městys Lukov se rozkládá v jihozápadní části Moravy. Od města Znojma je vzdálena 13 km směrem západním. Státní hranici s Rakouskem tvoří jižním směrem ve vzdálenosti asi 2 km řeka Dyje. Na východě je sousedem obec Podmolí, na severu Bezkov, na severozápadě Horní Břečkov, na západě Čížov. Jih našeho katastru je tvořen řekou Dyjí. Obec je položena na rovině, která přechází do jižně se svažujícího svahu.Terén se pak zase zvedá a tvoří údolí, kterým protéká nenápadný potůček, který ústí na jihu do Dyje. Pole jsou zde úrodná, pozemky jsou položeny většinou na rovině nebo mírném svahu. Část lesů a luk kolem Dyje se nazývá Galisch. Lesy jsou převážně listnaté - habr, dub, buk, smíšené nebo i jehličnaté - borovice, smrk. Pobyt v nich za horkého léta je příjemným osvěžením. Na podzim, když listí stromů mění barvy, je na tyto komplexy nádherný pohled.

Hlubokým údolím těchto lesů se vine řeka Dyje. Většinou není hluboká, jen v některých místech jsou hlubší tůně. Voda v Dyji je vlivem vranovské přehrady dost studená a v zimě díky ní zase nezamrzá.

Květena tady má svoje zvláštnosti, na jaře najdeme v dyjském údolí množství sněženek, později zpestří lesní půdu fialové květy koniklece. Na Vraní skále najdeme v červnu krásné žluté kosatce, obrovské divizny a skály nad řekou zdobí překrásné trsy žluté tařice.

V korunách stromů se zdržuje mnoho zpěvného ptactva: kosi, drozdi, pěnkavy, slavíci. Datel, žlůva a strakapoud proklepávají nemocné stromy. Je zde i mnoho dravců, například poštolka, jestřáb a káně. Na Vraní skálu se vracejí každoročně stěhovaví sokoli.

Ze zvěře zde zaujmou velká stáda jelenů. Jsou zde i mufloni, srnčí, lišky divočáci a zajíci. V odlehlých místech v Dyji se na několika místech ukazují vzácné vydry. V nepřístupných skalách dyjských strání najdeme kunu skalní i lesní.

Od dne 24.září 2008 se obec opět stává po dlouhé době městysem.

Dominantou obce je kostel svatého Jiljí. Drobné památky jsou Boží muka u silnice do Hostěradic a Socha svatého Floriána. 

Vzhledem k tomu, že Lukov leží na hranici Národního parku Podyjí, stal se vyhledáváným turistickým místem. Obcí prochází několik cyklistických tras, které vedou dále lesnatou krajinou nad kaňonem řeky Dyje. Jižně od obce se nachází zřícenina Nový Hrádek, který patří k nejcennějším památkám Podyjí. Z její vyhlídky je překrásný pohled do údolí s meandry Dyje, kde jsou vidět současně tři řečiště, tekoucí různými směry.

Vraní skála
Krásný pohled na zákruty řeky Dyje, jejíž tok vyryl do krajiny hluboké kaňony a údolí, lemované lesy a skálami. Hloubka koryta dosahuje místy až 220 m pod úrovní okolního terénu. Od Vranovské přehrady až do města Znojma se Dyje vine takovouto divukrásnou krajinou, po dlouhé desetiletí netknuté člověkem.

 

Kontaktní formulář
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
* takto označené položky je nutné vyplnit

Lukov
669 02  Lukov
Tel.: 515 236 506
Email: obeclukov@tiscali.cz
Web: obeclukov-znojmo.cz

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.