Jevišovice(MV14)

671 53 Jevišovice, 


JevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišoviceJevišovice

Archeologie:
Archeologické nálezy ukazují, že Jevišovice a jejich okolí byly osídleny v průběhu celého pravěkého vývoje i když z některých období (např. starší doba kamenná) máme zatím relativně málo nálezů, což může být stavem výzkumu.
Rozhodující zásluhy o záchranu archeologických památek z této oblasti mají především notář Jaroslav Palliardi a řídící učitel František Vildomec. J. Palliardi v době svého působení v Moravských Budějovicích soustředil svůj archeologický zájem na okolí Jevišovic, zejména na Starý Zámek.
První zmínka o něm pochází z roku 1289, kdy se připomíná jako majitel Jevišovic Boček z Kunštátu. Tomuto rodu pak patřily po více než tři století. Dominantu obce tvoří bývalé panské sídlo, zvané Starý zámek, rozložené na dlouhém, skalnatém ostrohu na pravém břehu Jevišovky, které ovšem vstupuje do historie až koncem poloviny 15. století. Tehdy nahradilo původní hrad, zbudovaný pravděpodobně v 80. letech 13. století již zmíněným Bočkem na protilehlé straně řeky. Na počátku 15. století vlastnil Jevišovice známý bouřlivák a loupeživý rytíř Hynek z Kunštátu a Jevišovic zvaný „Suchý čert“, zarytý odpůrce císaře Zikmunda a vévody Albrechta Rakouského, před nimž uhájil v roce 1404 královské město Znojmo.

Z historie Jevišovic stručně, podle rodových majitelů:
Jevišovice ve XII století náležely i s hradem rytířům řádu templářského (cituji z Ottovy encyklopedie : „Ještě na počátku našeho věku, stál asi čtvrt hodiny farní kostel /kostel sv.Mikuláše/, přiněmž stál klášter sv. Prokopa. ) Listina z roku 1519 označuje za majitele jevišovického panství Ludvíka Zajímače z Kunštátu jako majetníka zaniklého kláštera. U bývalého kostela nalezeno základní zdivo a praví se, že Jevišovice až sem sahaly. Dosud místo toto nazývá se „Za klášterem". Rod pánů z Kunštátu držel panství od konce XII století do poloviny XVII století. V roce 1601 zemřela poslední příslušnice tohoto rodu. Dne 7.června 1649 koupil od královské komory odumřelé jevišovické panství proslulý obránce Brna ve válce se Švédy maršál Jen Ludvík Radit, svobodný pán de Souches za 92.119 zlatých. (Do časů kdy jevišovické panství držel rod de Souches patří i návštěva rakouského císaře Karla VI. Který se za svého znojemského pobytu zúčastnil i honu v Jevišovicích, přičemž hosty byly i jeho dvě dcery, starší z nich Marie Terezie se později stala císařovnou rakouského mocnářství). Rod de Souches byl držitelem jevišovického panství do roku 1743. 26.listopadu 1743 se stal majitelem jevišovického panství Jan hrabě Ugarte, šlechtic španělského původu, který si vzal za manželku jednu z dcer Karla Josefa de Souches, Marii Vileminu de Souches (druhé, ještě svobodné dceři Marii Anně deSouches c.k. dvorní dámě vyplatil 206.000 zlatých) Rod Ugarte držel jevišovické panství do roku 1899. Koncem roku 1899 koupil v dražbě jevišovické panství největší věřitel, vídeňský bankéř Robert Biedermann, který Jevišovice vlastnil do roku 1916. Roku 1916 koupil jevišovické panství Vilém Offenheim za 6.000.000 rakouských korun. Po jeho smrti zdědil panství jeho bratr MUDr.Arnošt Offenheim. 14.března 1939 koupil panství syn ostravského uhlobarona Eduard Larisách-Mönnich, který držel panství do osvobození v roce 1945, kdy mu byl majetek zkonfiskován. (Dr.L.Audy - JEVIŠOVICKÉ NOVINY - z historie Jevišovic /1963 - 1972).

Současnost:
Jevišovice jsou městem ležícím asi 16 km severozápadně od Znojma na řece Jevišovce. První písemná zpráva pochází z roku 1289. Nachází se v nadmořské výšce 250-420 m. Rozloha katastrálního území je 785 ha, žije zde 1200 obyvatel. Od roku 1990 je centrum vyhlášeno památkovou zónou. Jevišovice byly do r. 1945 městem, tento statut znovu získaly v roce 2007.

Zajímavosti:
Přehrada Jevišovice
Jedna z nejstarších kamenných přehrad ve Střední Evropě, vystavěna v letech 1894 - 1897. Díky svému technickému řešení byla vyhlášena technickou památkou. V současné době je využívána převážně k rybolovu a k rekreaci.

Technická data:
  • zásobní prostor  0,131 mil. m3
  • celkový objem    0,650 mil. m3
  • gravitační zděná hráz - kóta koruny 334,70 m.n.m
  • šířka koruny  3,00 m
  • délka hráze v koruně 122,0 m
  • výška nade dnem 13,80 m

Nový zámek:
Zakladatelem původního zámku byl počátkem 18.století hrabě Karel Josef de Souches, vnuk proslulého obránce města Brna proti Švédům. Objekt zámku byl postupně ve vlastnictví několika významných rodů, posledním majitelem byl do roku 1945 hrabě Eduard Larisch-Mönich.

Současně slouží zámek jako objekt pro sociální služby  Domov pro seniory Jevišovice, a to od roku 1953. Dříve pod názvem Domov důchodců, od 1.ledna 2007 pod názvem Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace s ubytovací kapacitou pro 105 klientů. Objekt je položen v prostorné zámecké zahradě a zasloužil by si důkladnou restauraci do původní podoby.

Okolí:
Jevišovice leží kolem skalního ostrohu nad řekou Jevišovkou, kde byl ve středověku vybudován hrad. Proto je městečko situováno v tak rozdílné nadmořské výšce mezi nejnižším a nejvyšším bodem osídlení. Krajina je mírně zvlněná a středně zalesněná a působí velmi uklidňujícím dojmem. Je protkána sítí turistických a cykloturistických tras. Kaňon Jevišovky je většinou nesnadno přístupný, ale vytváří nádherné meadry s původní druhovou pestrostí rostlin i živočichů. Toto území není zatíženo nadměrnou návštěvností turistů a je o to zajímavější.

Obsažený web o Jevišovicku: vt-jevisovice.unas.cz
                          

Kontaktní formulář
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
* takto označené položky je nutné vyplnit

Jevišovice
671 53  Jevišovice
Web: www.jevisovice.cz

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.