Horní Břečkov a osada Čížov(MV9)

671 02 Horní Břečkov, Telefon: 515 291 306, 739 041 644, obechornibreckov@tiscali.cz


Horní BřečkovZnak Horní BřeckovČížovČížovČížov

Horní Břečkov je malá obec na jihu Moravy na okraji Národního parku Podyjí a poblíž hranic s Rakouskem. Součástí obce je i nedaleká osada Čížov.

Horní Břečkov se rozprostírá na pravém břehu řeky Březinky a jižně a západně směrem od obce se rozkládá lužní les národního parku.

Čížov je v blízkosti rakouských hranic v ochranném pásmu Národního parku Podyjí a dostaneme se odsud do již zmiňovaného parku nebo blízkého rakouského města Hardegg.

Pamětihodnosti
 • Kostel v Horním Břečkově, zasvěcený sv.Klimentu, má ro¬mánské jádro z pozdního 12., nebo z 1.poloviny B.století, upravován byl v r. 1748 nákladem vranovských Althannů a ještě v r. 1831.
 • v místní části Čížově stojí mariánská kaple z r. 1787.

Z pramenů farní pamětní knihy, školní kroniky a zápisků místních obyvatel je zaznamenáno několik důležitých poznámek k historii obce.

Obecní knonika
 • 1786 - 20. května v tomto roce byl slavnostně uveden první místní kněz Hr. Daniel Czykanek
 • 1805 -15. listopadu se objevili první Francouzi, obsadili farní dvůr. Po bitvě u Slavkova obsadili Horní Břečkov zcela
 • 1806 - během 5., 6. a 7. ledna, po uzavření míru, opustili Francouzi Horní Břečkov. Koncem února byl při velké vichřici smeten kříž z věže
 • 1809 - 14. července přišli Francouzi podruhé, na faře bydleli dva důstojníci, avšak již v listopadu obec opustili
 • 1811 - byla ukončena stavba školy
 • 1824 - hřbitov byl přemístěn od kostela mimo obec směrem na Lukov
 • 1831 - 16. května bylo započato s rozšířením kostela a již 23. října téhož roku bylo dokončení slavnostně posvěceno Znojemským arciknězem a okresním děkanem Antonem Woschou
 • 1833 - 3. dubna se zde sedláckým rodičům narodil učitel kostelního chóru, varhaník a skladatel Georg Sicherka. Který nakonec zakotvil a proslavil se v Hatzfeldu
 • 1839 - nový hřbitov za obcí dostává kamennou zeď
 • 1845 - je velké krupobití a veškerá úroda je zničena. Lidé jsou zoufalí, neboť ví, že bude krutá zima s malými zásobami
 • 1846 - byl restaurován kostel
 • 1848 - blesk udeřil do kostelní věže, aniž ji zapálil
 • 1856 - 28. srpna vypukl velký požár před posvícením. Několik domů zcela vyhořelo
 • 1862 - byl restaurován kostel
 • 1863/64 - velice krutá zima
 • 1866 - 23. a 24. května veliký mráz poničil zcela úrodu. 14. června se ukázal ve vesnici první Pruský voják, jezdec a 15. července bylo ve vesnici již 4000 mužů. Pochodovali směrem na Hardegg, další den se znovu vrátili. 3 hodiny kempovali u kříže při Milíčovské cestě a pokračovali na Znojmo. Občanů obce se tenkrát zmocnil panický strach a schovávali se v lesích a na louce u Dyje. 15. července musela obec dodat Prusům 10 metráků ovsa, 10 metráků sena a tučný kus hovězího dobytka. Jako by těch katastrof nebylo dost, tak 19. července propukla velká průtrž mračen a došlo k zaplavení obce. Tento rok byl vůbec nešťastným, neboť ke všem těm katastrofám se zde vyskytla ještě cholera a v celém farním svazku zemřelo 18 osob. 4. září se již začalo blýskat na lepší časy, neboť Prusové začali opouštět obec.
 • 1892 - 13. května přišlo velké krupobití a spadlo velké množství vody, totéž se opakovalo 4. června a 13. června, bouřky následovaly i 15. června v předvečer Božího Těla a 15 hodin odpoledne přišlo tak strašné krupobití, ž poničilo zcela úrodu, polámalo stromy a na střechách způsobilo značné škody. Kusy ledu vážily asi 30 dkg a dosáhly až 1 m výšky. Ještě v sobotu 18. června se nalezly kusy ledu o váze 20 dkg. V tomto roce nebyla žádná úroda, jen oves a krmivo dorostlo. Co je zajímavé: sousední obec Lesná zůstala nedotčena.
 • 1896 - dlouhosáhlé deštivé počasí zničilo veškerou polní úrodu
 • 1903 - byla započata stavba nové školy dle plánů místního architekta Hanse Worresche. Veškeré cihly na stavbu dodává místní cihelna
 • 1904 - stavba školy byla dokončena a vysvěcena s velikou slávou
 • 1908 - byl založen „Dobrovolný hasičský sbor“. Prvním velitelem se stal učitel Alois Jakusch. V témže roce byla postavena i nová zbrojnice
 • 1914 - 28. června byl v Sarajevu zavražděn následník trůnu Franz Ferdinand a jeho žena. Na válečných polích padlo 14 mužů z Horního Břečkova
 • 1919 - 4. března, při demonstraci sudetských Němců byla obec obsazena českými vojáky. Ruční granát byl vržen do brány mlékárenské společnosti
 • 1922 - obec postavila na památku obětem 1. světové války pomník: šedý broušený obelisk s kopulí a letícím orlem
 • 1924 - dům mlékárenské společnosti, který byl postaven v roce 1913 byl přestavěn a zvětšen pro mlékárenské účely. Čerstvé mléko bylo dodáváno do Znojma a vyrábělo se zde čajové mléko, smetanový sýr Romadúr, tvaroh a další mlékárenské výrobky.
 • 1930 - renovuje se kostelní věž. Do kopule věže se vkládá nová dokumentace a opravují se věžní hodiny
 • 1932 - dochází k elektrifikaci Horního Břečkova, kostel a mlékárna dostávají elektrické osvětlení
 • 1935 - blesk udeřil do kostelní věže, požár byl rychle zlikvidován místním hasičským sborem, který právě odjížděl k požáru do Čížova
 • 1938 - v červenci byla velká průtrž mračen a blesk udeřil do věže kostela, zcela zničil kopuli a pak přeskočil na dům č. 22, který zcela zničil
 • 1941 - v obci sídlila jednotka zbraní SS, měla zde sklad zbraní v lesích směrem k Čížovu byly sklady střeliva a pohonných hmot
 • 1945 - přišel konec druhé světové války. První sovětské tanky přijely do vesnice od Hardeggu přes Čížov. Němečtí obyvatelé byli vystěhováni přes Hardegg do Rakouska. Vesnici osídlili čeští obyvatelé. I přes všechny zlé časy byla mlékárna stále v provozu. Letos byla založena v Horním Břečkově i Lidová škola zemědělská , která fungovala do roku 1950
 • 1947 - v tomto roce postihlo celou zemi velké sucho a byla ohrožena veškerá úroda, tudíž nebylo ani čím krmit zvířectvo. Pomoc přišla ze Sovětského svazu. V tomto roce bylo zavedeno i elektrické vedení do Čížova
 • 1948 - obec byla jednou z prvních, kde bylo založeno strojní družstvo a zakrátko jedno z prvních JZD na znojemském okrese. Postupem času se družstva různě slučovala do větších celků až po „Sametovou revoluci“. Po revoluci zůstalo JZD Horní Břečkov nyní Podyjí a. s. složeno z následujících obcí : Horní Břečkov, Vracovice, Lesná, Obšiv a Čížov.
 • 1948 až současnost - v tomto roce byl zastaven provoz v mlékárně a mléko se začalo vozit do mlékárny ve Vranově nad Dyjí
 • škola a školka zůstaly v provozu a vzhledem k tomu, že bylo v obci dostatek dětí, byly otevřeny dvě třídy. Později byla dokonce otevřena i družina. Místní školu navštěvovaly děti z Horního Břečkova, Vracovic a Čížova.
 • v obci otevřeno i kino v budově tehdejší tělocvičny (dnešní kulturní dům). Do této doby byly promítány pouze němé filmy v budově místní školy.
 • ve vesnici fungoval také Sokol, jehož cvičenci se v roce 1948 zúčastnili Sokolského sletu v Praze. Z dalších sdružení zde fungovala např. skupina ochotníků, která hrávala divadla (např. Lucerna), dále sdružení chovatelů drobného zvířectva, myslivci, včelaři, sbor hasičů, později svaz žen a svaz mládeže.
 • Obec Horní Břečkov byla spojena s Čížovem v jednu obec. Několik let byly s Břečkovem spojeny i Vracovice.
 • Společnými silami občanů Horního Břečkova a Čížova byl vybudován rekreační rybník na potoku zvaném Klaperák mezi obcemi.
 • V Horním Břečkově byl vybudován velký moderní kulturní dům spojený s budovou obecního úřadu.

 


Kontaktní formulář
Položky označené * musí být vyplněny
Vaše jméno *Příjmení *
Telefon *Email *
* takto označené položky je nutné vyplnit

Horní Břečkov a osada Čížov
671 02  Horní Břečkov
Tel.:  515 291 306, 739 041 644
Email: obechornibreckov@tiscali.cz
Web: www.hornibreckov.cz

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.