Architektonický skvost na Vranovské přehradě - Bílá brána - most přes Švýcarské údolí

Vranovská přehrada je nepochybně jednou z nejkrásnějších vodních ploch u nás, se svým téměž třicetikilometrovým velmi meandrovitým půdorysem. Kdo měl příležitost plout lodí zdejší lodní plavby alespoň z Vranova na Bítov, nebude mít k předešlému tvrzení asi námitek. To jsou ale jen dvě třetiny vodní plochy v kouzelném kaňonu Dyje, která pod Vysočanským mostem, kolem Chmelnice meandruje jako splavná dále až do Podhradí nad Dyjí.

Takhle vidíme věci my dnes, ale naši předkové, v dobách před přehradou, kteří tam žili, nebo tehdy navštívili hluboké údolí řeky Dyje, by nám asi tvrdili něco jiného. Když si v duchu, či podle Natherových fotografií vysníme tenhle kout světa před zatopením vodami přehrady, netřeba mnoho fantazie, abychom se v duchu prošli v úchvatné hloubce kudy tehdy Dyje tekla, pod hrady a zříceninami, které nám dnes jezero hodně přiblížilo. Leč, lidstvo se bez energie neobejde, to byl primární důvod výstavby přehrady, a potom i ty občasné povodně, kterých se dnes nemusíme zdaleka tolik obávat, potvrdily oprávněnost vybudování Vranovské přehrady, která byla od roku 1934 postupně napuštěna.

Dnes ji obdivujeme takovou jaká je a rekreace na Vranovské přehradě býval a znovu začíná být pojmem. Ke koloritu této destinace patří nepochybně lodní plavba, která získala léty věhlas. Do plavebních tras patřil i převoz z hráze na pláž přes hluboký meandr Švýcarské zátoky. Kdo zažil, zateskní. Dvě lodě se denně měly co otáčet přes nějakých 300 metrů vodní plochy zátoky. Jenže návštěvnost stoupala a plavba přestala stíhat, takže přišla zákonitě na pořad dne myšlenka překlenout zátoku mostem. To se snadno řekne, ale ne tak snadno vymyslí a vyprojektuje. Na to musí mít krajina hodně štěstí, aby se toho ujal někdo s ohledem na ráz a situaci krajiny a charakter místa, při zachování genia loci. Vranov měl ale štěstí. To, co dnes spojuje břeh onšovský se štítarským, to čemu domestikové nejčastěji říkají Bílá brána, to je skvostem užitečným, ale také neobyčejně ozdobným.
Dál už oficiální text projektové kanceláře:

Projekt: Projektové středisko Brno, Dopravní stavby Olomouc.
Jiří Stráský: Autor projektu, vedoucí projektant, I. Hustý a J. Jordán.
Web: www.shp.eu

 
S nárůstem rekreačních objektů na levém břehu vranovské přehrady přestal dosud existující přívoz přes vyústění Štítarského potoka stačit vyššímu provozu. Typ přemostění byl projektanty (ing. prof. J. Stráský, ing. I. Hustý, ing. J. Jordán) pečlivě studován jak z hlediska zasazení lávky do rámce krajiny, tak z hlediska ekonomické a konstrukční náročnosti. Oblouková konstrukce příliš dominovala zátoce, u zavěšené konstrukce pylony převyšovaly okolní vrchy, betonová konstrukce byla příliš nákladná a hmotná. Visutá konstrukce nejlépe zapadla do okolí - její hlavní nosné prvky jsou úsporných rozměrů. Dnešní lávka je optimálně uspořádána s ohledem na bezpečnost, na montáž i údržbu. 28 metrů vysoké pylony ve tvaru písmene A vytváří u pasantů pocit bezpečí. Pylony i závěsy jsou nakloněny. Mostovka o délce 252 metrů a tloušťce 0,4 metru je zavěšena na dvou nakloněných visutých kabelech o třech polích 30 + 252 + 30 metrů. Hlavní visuté kabely jsou tvořeny 2 x 108 lany Lp průměr 15,5 mm zainjektovanými v ocelových trubkách. Mostovka má proměnnou šířku od 9,70 metru u opěr do 6,5 metru uprostřed rozpětí. Vodovodní a plynové potrubí je za zábradlím na štíhlých konzolách a je přikryté zakřivenými ocelovými plechy, takže působí jako organické rozšíření mostovky. Mostovka je tvořena prefabrikovanými segmenty o třímetrové délce. Mostovka visí na hlavních kabelech na souboru 4 x 32 závěsů. Ty jsou představovány ocelovými tyčemi o průměru 30 mm. Osvětlení lávky je řešeno reflektory z vrcholů pylonů. Vjezdu vozidel na lávku měly bránit dva balvany - jeden z nich byl však posunut tak, aby vozidla mohla projíždět, což se také děje a způsobuje v konstrukci nežádoucí otřesy. Lávka patří k úspěšným dílům moravských projektantů a stavitelů.

Od projektové kanceláře jsme si vypůjčili dvě úvodní fotografie v naší galerii:
Dále pak následují záběry našeho portálu z archivu Jary Nováka, které vám přiblíží toto unikátní stavební dílo z pohledů ne zcela obvyklých. Nakonec si dovolíme publikovat i pár fotokoláží:

Zpět na výpis článků

Akční nabídka ubytování:
Penzion_Hnanice

Penzion U Hrnčíře

Ubytování v soukromí. Rodinný nově postavený penzion na okraji vinařské obce Hnanice - součást Národního parku Podyjí. 
Pokoje i apartmány s kuchyňkou.
 

Penzion Koruna

Penzion se nachází na hranici Národního parku Podyji v krásné a klidné obci Havraníky vzdálené od Znojma 5 km.